Voorwaarden

Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW.

De prijzen van de artikelen gelden van vrijdag tot maandag, en van maandag tot vrijdag, Indien andere dagen, gewenst, gelieve contact op te nemen met ons.

Plaatsing van tenten, wordt door onszelf gedaan, met hulp van de klant (1 of 2 personen), dit bij het op en terug afbreken, wij vragen bij het opstellen van de tent een waarborg van 100 €. krijgen we hulp bij opstellen en afbreken, wordt deze nadien teruggestort.

De andere goederen, kunnen zelf afgehaald worden op ons adres, Logen 159, te Geel, (vrijdag tussen 9 u en 12 u), andere dagen op afspraak

Vanaf 300 € (exclusief btw), kunnen wij ook leveren, dit tot 12 km, te tellen van aan ons magazijn, logen 159, te Geel, is het verder, wordt er een km vergoeding gevraagd, 1.25 € (per gereden  km, excl.btw), met een minimum van 20 €, excl. Btw

Is het bedrag kleiner dan 300 €, vragen wij een vergoeding van 1.25 € per gereden km. Met een minimum van 20 €, excl. Btw

Huuraanvraag kan steeds per mail, telefonisch of via ons contactformulier op de website.

De reservatie is pas definitief en geldig als de bestelbon, door huurder, bevestigd wordt via mail

De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 10 dagen, (onder voorbehoud van voldoende stock)

Annulering kan 14 dagen voor leverdatum gratis, nadien is de klant 40 % van de huurprijs verschuldigd, de annulering dient schriftelijk of via mail te gebeuren, anders wordt de volle 100 % aangerekend.

Bij elke verhuring wordt er een waarborg gevraagd. Breuk, verlies en schade aan de producten wordt in rekening gebracht.

Facturen dienen contant betaald  te worden bij levering, plaatsing  en/of afhaling van onze artikelen.

De klant is verplicht de  ondergrondse of bovengrondse leidingen, aan te duiden op het terrein, de verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade tijdens op- of afbouw , van grasvelden of andere ondergronden en schade aan leidingen.  Bij levering wordt door de klant, het materiaal dadelijk gecontroleerd op gebreken, en gemeld aan de verhuurder. Tijdens de verhuurperiode is de verhuurder niet aansprakelijk voor schade of ongevallen.  Het is ook verboden het gehuurd materiaal onder te verhuren of uit te lenen, aan derden.

Wij rekenen voor het opstellen, afbreken en leveren  van onze artikelen steeds op de aanwezigheid van  één persoon, om aan te duiden, waar alles geplaatst mag worden en indien nodig te helpen, laden,  lossen en plaatsen.

Bij laattijdige levering buiten de wil van de verhuurder wordt, geen schadevergoeding geëist

De huurperiode begint op de afgesproken dag tussen 7 en 20 uur. We laten u een mail of sms,  van wanneer we bij u aanwezig zullen zijn,   dit is ook zo bij het terug  afhalen van de artikelen. we hebben steeds een doorgang nodig van minimum 1, 50 m  levering door het huis, doen  we niet.

De prijs van onze legvloeren is alleen geldig, als we  tot vlak bij de plek kunnen rijden waar deze moet geplaatst worden, wanneer dit niet mogelijk is, zal een er een extra vergoeding aangerekend worden, dit is ook zo voor tenten, en barbecues.

Bij inontvangstname van de goederen is de klant op de hoogte van de huurvoowaarden, die worden samen met de bestelbon, via mail doorgestuurd, als u deze bevestigd, bent u ook op de hoogte van de huurvoorwaarden. Ook bevestigt de klant op de hoogte te zijn van de werking van alle toestellen en notities genomen te hebben van de staat van het toestel.

Het is verboden  om hittebronnen in de tent te plaatsen. Ook verboden om gaten te maken in de tent, stickers, schroeven, nietjes duimspijkers aan te brengen in de tent.

De klant staat in voor de bewaking  en bewaring van de gehuurde goederen.

Bij rukwinden boven 60 km/uur en/of storm, dient de tent onmiddellijk afgebroken te worden, bij twijfel  gelieve de verhuurder te contacteren. 0495/10 69 47

Bij afhaling dient de tent leeggemaakt te worden, en goed bereikbaar op het uur van afhaling. Alles wordt nageteld bij afhaling van de goederen, er mag steeds iemand  aanwezig zijn,  indien niet, doen wij het nazicht van de goederen, indien er beschadiging of verlies van de goederen is, wordt dit in rekening gebracht.

Afwas van borden, bestek en glazen  is inbegrepen in verhuring, gelieve etensresten te verwijderen van borden en bestek.  gebruikte glazen en koffietassen dienen met opening naar boven geplaatst te worden, in de bakken

Bij abnormale beschadiging of verontreiniging, zijn wij verplicht van het artikel te laten vergoeden door de huurder.

Na verhuring van de Grill, barbecue, paella pan, vuurkorven,   bain marie,  soepverwarmers, tafel bbq, pannenkoekenmaker, popcorn machine, wafelijzer, hotdog roller, dient deze gereinigd en geledigd te worden. Zoniet wordt er 35 €, excl. btw, aangerekend

Eventuele geschillen tussen beide partijen zullen tot bevoegdheid van rechtbank van arrondissement Turnhout behoren.